Loading…

Samenwerken

In de praktijk spelen vijf platforms een cruciale rol in de samenwerking
met papier- en kartonbedrijven: Platform Vezelgrondstoffen, Platform Technologie & Procesvoering, Platform Eindproducten, Platform Water en Platform Technische Dienst.