Loading…

CIRC-PACK

Towards circular economy in the plastic packaging value chain
Looptijd: mei 2017 – april 2020

Impact
Het doel van CIRC-PACK is de transitie van een lineaire naar een circulaire verpakkingsketen te faciliteren en daarmee een duurzamere, efficiëntere , concurrerendere, minder van fossiele brandstoffen afhankelijke, geïntegreerde en onderling verbonden waardeketen voor kunststof verpakkingen te ontwikkelen. Om dit te bereiken worden drie demo cases uitegewerkt: 1) ontkoppeling van de waardeketen van fossiele bronnen door de ontwikkeling en evaluatie van bioplastics; 2) het reduceren van de negatieve duurzaamheidsimpact van kunststof verpakkingen door middel van eco-design oplossingen; en 3) het opzetten van een effectieve economie voor gebruikte kunststoffen. Bumaga is betrokken bij de tweede en de derde demo cases.

De ontwikkelingen binnen CIRC-PACK leiden tot een verhoging van de biobased en composteerbare materialen en brengen daardoor een significante reductie van de footprint van verpakkingen teweeg.

Innovatie
Binnen CIRC-PACK wordt gewerkt aan doorbraaktechnologieën op het gebied van bio-based en biodegradeerbare kunststoffen en aan eco-design oplossingen zoals het vervangen van meerlagige materialen door mono-materialen en/of beter te recycleren meerlagige materialen waarmee de eindelevensfase van plastic-gebaseerde verpakkingsmaterialen geoptimaliseerd kan worden. Door daarnaast een intersectorale cascade-benadering toe te passen over de gehele waardeketen van kunststof verpakkingen neemt de typologie van materialen, het aantal waardevolle deelproducten en de gebruikte hoeveelheid gerecycled materiaal toe.

Implementatie
Het project heeft een looptijd van 3 jaar. De drie demo cases worden gedurende de eerste twee jaar van het project uitgewerkt. Hiertoe zullen de beoogde materialen en systemen worden uitgewerkt, geëvalueerd voor de beoogde toepassingen en eventueel verder worden geoptimaliseerd.

Het laatste jaar van het project staat in het teken van evaluatie, opschaling en industriële integratie van de uitgewerkte cases. Gedurende het gehele project wordt continu rekening gehouden met de ontwikkelingen in de markt om de integratie in het derde jaar zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.