Loading…

Programmacoördinator Eindproducten M/V

Wil jij innovatie in de papier- en kartonindustrie aanjagen? Heb je een passie voor (verpakkings)materialen, denk je strategisch en ben je een sterke netwerker en coördinator? Wellicht word jij dan onze nieuwe Programmacoördinator Eindproducten!

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis. De activiteiten van KCPK worden gedaan vanuit drie programma’s, ieder met een heldere focus en groot industrieel belang, gericht op de twee grootste kostenposten in papierproductie (Vezelgrondstoffen en Technologie & Procesvoering) en de toegevoegde waarde van de producten (Eindproducten). Deze programma’s worden ingevuld aan de hand van de behoeften in de industrie. Binnen het programma Eindproducten is het van belang dat bedrijven worden bediend op pre-concurrentieel niveau rondom het geproduceerde eindproduct papier of karton. Op dit moment betekent dit in de praktijk dat de projecten gerelateerd zijn aan materiaaleigenschappen (barrièrecoatings, nieuwe materialen en –combinaties, sterkte, lichtgewicht) gerelateerd aan toepassingen (verpakkingen, maar ook grafisch of andersoortige toepassingen) en kringloopsluiting (recycling, design for recyclability). Dit alles in het licht van duurzaamheid en CO2-besparing. De nieuwe medewerker heeft bij voorkeur ervaring, maar op zijn minst affiniteit hiermee.

Onze programmacoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de papier- en kartonfabrieken (onze leden), en externe partijen. Ze zijn de spil tussen de inhoudelijke mensen (intern als bij bedrijven) en overall management. Ze coördineren de werkgebied inhoudelijk, maar bepalen ook de strategie en langere termijn planning (in nauw overleg met de directeur en het bestuur). Idealiter zijn ze sparringpartner voor de directeur en zorgen zelf voor het binnenhalen van nieuwe projecten, financiering en samenwerkingen.
Binnen het programma Eindproducten werken verschillende projectleiders en –medewerkers met eigen expertises en focus, en worden vaak ondersteund door studenten. Jij stuurt hen aan en zorgt dat hun werk aansluit op de visie en strategie van KCPK als geheel, maar je coördineert ook de samenwerking met en aansluiting op de andere werkgebieden Vezelgrondstoffen en Technologie & Procesvoering.

Dit zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • Scannen & Scouten:
  • Scouten van onderzoek, technologieën, verpakkingstrends
  • Een netwerk van contacten onderhouden met de papierindustrie, (inter)nationale onderzoekscentra en andere ketenpartners op de thema’s binnen het werkgebied
 • Studie & Samenwerken:
  • Inhoudelijke coördinatie van werkzaamheden programma Eindproducten
  • Communicatie van werkgebied resultaten naar de leden middels 1 op 1 gesprekken en bijeenkomsten
  • Op de hoogte blijven van de wensen van de bedrijven en de ontwikkelingen in de keten
  • Strategieontwikkeling (roadmap) aan de hand van input/wensen bedrijven
  • Projectacquisitie en –ontwikkeling: schrijven voorstellen, bij elkaar brengen van partners
  • Projectmanagement

Verder zien we graag de volgende kennis en ervaring: Minimaal 7-10 jaar werkervaring | Achtergrond / ervaring met Materiaalkunde (must), Verpakkingskunde (pre), Ketenmanagement (pre) | Ervaring met multi-stakeholder projecten | Bedrijfseconomisch inzicht | Innovatiemanagement | Projectmanagement | Met verschillende niveaus (technologen, bestuurders) kunnen communiceren en werken

Ben jij de proactieve, communicatief sterke conceptuele denker die wij zoeken om de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de industrie te maken en zo impact te hebben in de papier- en kartonindustrie? Denk jij in ketens en kun je belangen van meerdere stakeholders en/of sectoren bij elkaar brengen zonder onze eigen industriepartners uit het oog te verliezen? Heb jij een middellange termijn focus, ben je niet snel uit het lood geslagen en niet bang om je mening te geven? Kun je prima omgaan met onconventionele, pragmatische aanpakken en onzekere situaties? Heb jij een achtergrond in of ervaring met materiaalkunde, verpakkingen, innovaties en projectmanagement? Dan zijn wij op zoek naar jou en hopen we dat je contact opneemt met Arie Hooimeijer via a.hooimeijer@kcpk.nl of 06-53731221.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.