Overzicht bijeenkomsten 2019

Platform Vezelgrondstoffen: 5 februari 6 juni 14 november Platform Eindproducten: 7 maart – thema: closing the loop 2 juli – thema: actief en intelligent 29 oktober – thema: oppervlakteafwerking Platform Water: 21 februari 11 juni 5 november