Loading…

Overzicht bijeenkomsten 2019

Platform Vezelgrondstoffen:
5 februari
6 juni
14 november

Platform Eindproducten:
7 maart – thema: closing the loop
2 juli – thema: actief en intelligent
29 oktober – thema: oppervlakteafwerking

Platform Water:
21 februari
11 juni
5 november

Leave a Reply