Loading…

Onze motivaties

We vroegen ons team wat voor ieder persoonlijk nu de intrinsieke motivatie is om te werken aan verduurzaming (van de papier- en kartonsector). Hieronder de reacties. 

Casper: “Mij lijkt het geweldig om zelfvoorzienend te kunnen leven en daarbij gebruik te maken van de (lokale) hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen. De PKI is een sector met een forse impact op het milieu. Maar in mijn ogen ook een sector met veel mogelijkheden omdat de kern van papier en karton natuurlijke materialen zijn.”

Hanna: “De verduurzaming van papier zal ervoor zorgen dat de plastic soep die nu in de oceanen drijft verkleind zal worden. Door middel van verduurzaming zal papier het nieuwe plastic kunnen worden omdat verduurzaming in mijn beleving betekent een energie- en CO2-emissieverlaging. Mijn intrinsieke motivatie is dat ik al van kinds af aan bezig was met “kan het duurzamer?” met de constante vraag aan mijn ouders “waarom zie ik rook/stoom uit de schoorsteen komen?”. Hierbij komt mijn opleiding en interesse voor drogen behoorlijk van pas.”

Henrike: “Verduurzaming is voor mij een onderwerp dat veel complexiteit met zich mee brengt. Ik hou van de uitdaging om verschillende partijen samen te brengen en om samen mooie resultaten te bereiken. Papier is een ontzettend mooi en duurzaam product en dat moeten we samen zo houden.” 

Kendra: “Ik geef om de leefruimte op planeet aarde. Om het klimaat leefbaar te houden is de rekensom een makkelijke: minder (snel) CO2 uitstoten dan natuurlijk kan worden omgezet. In de papier- en kartonsector is er nog zeer veel potentiaal om het proces klimaatvriendelijker en moderner te maken. De nieuwsgierigheid, het interesse en de inzet van de industrie om in teamwork naar nieuwe oplossingen te streven motiveert mij zeer.”

Moreno: “Mijn motivatie om te werken aan de verduurzaming, is het verbeteren van een mooie industrie. Elke industrie moet een steentje bijdragen aan het verminderen van de koolstofdioxide-uitstoot en zo ook de papierindustrie. Door de jaren heen is er al veel gedaan aan energiereductie, maar altijd door middel van optimalisatie. Door de drastische maatregelen die genomen moeten worden in termen van reductie, is optimalisatie geen optie meer. Er zullen nieuwe technieken geïmplementeerd moeten worden. Een van de oudste productieprocessen volledig innoveren, wat is er nou mooier dan dat?”

Niels: “De papierindustrie is misschien wel de oudste biobased industrie die er is. Deze industrie is al die jaren fundamenteel niet veel verandert en heeft vooral geoptimaliseerd. Nu is er een hoop innovatie nodig om de industrie met de tijd mee te laten gaan. Met mijn persoonlijke interesse in techniek en biobased wil ik mijn steentje bijdragen om samen met de industrie deze uitdaging aan te gaan.”

Sander: “Chemische processen ontwikkelen en begrijpen vind ik leuk. Ik werk aan de ontwikkeling van een techniek waarmee papier concurrerend kan worden voor verpakkingsplastic. Hierdoor wordt er minder beroep gedaan op onze beperkte voorraad fossiele brandstoffen en wordt er minder CO2 uitgestoten dan voor de productie van plastic, terwijl er beter omgegaan wordt met afvalstromen.”

Sanne: “Verduurzaming is een thema dat integraal aangepakt moet worden op verschillende niveaus. Het behelst zoveel meer dan alleen energiereductie binnen de fabriek. Dat soort uitdagingen vind ik leuk en motiveert mij om aan de slag te gaan met verschillende partijen en samen iets aan te pakken.”