Loading…

1-11-2018: Jubileumbijeenkomst Atlas 2028


We vierden op 1 november 2018 ons twintigjarig bestaan tijdens het evenement Atlas 2028: Technologieën en talenten voor een CO2-arme papier– en kartonproductie.

Aanleiding:

Sinds de start van KCPK in 1998 is energie steeds een van de centrale thema’s geweest. Begin 2017 heeft het bestuur de positionering voor de komende jaren vastgesteld en daarin is energie nog de cruciale indicator voor het beoordelen van het nieuwe werkgebied Technologie en procesvoering. Het klimaatakkoord van Parijs laat zich intussen op vele terreinen al gelden. Ondanks de lange termijn van de doelstellingen zijn er nu, ruim 2 jaar na het sluiten van het wereldwijde akkoord, al volop veranderingen zichtbaar in ons eigen land:

  • Het energieakkoord wordt niet opgevolgd door het energieakkoord 2.0 maar door een klimaatakkoord;
  • De nationale taakstellingen zijn verscherpt, moeten op veel kortere termijn al worden gerealiseerd en verschuiven van energie naar vermijden van CO2-emissie.
  • De CO2-prijs is sinds Parijs gestegen van 5 €/ton naar 22 €/ton en is dus al hoger dan de prijs van 18 €/ton die het kabinet verplicht stelt voor 2020 voor de energiemaatschappijen.

Dit betekent dat we als industrie onze keuzes voor in te zetten technologieën en onze manier van procesvoering moeten herzien. Het KCPK-bestuur heeft voor dit jaar een aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het project Atlas 2028 om een overzicht op te stellen van (potentieel) toepasbare technologieën binnen de poorten van onze eigen fabrieken die bij kunnen dragen aan een CO2-emissiereductie. Het gaat om reeds beschikbare technologieën die bijvoorbeeld in andere industrietakken zich al bewezen hebben, om wezenlijk nieuwe technieken, maar ook om technieken die al langer beschikbaar zijn en die nu, vanwege de verschuiving naar CO2 als indicator, veel aantrekkelijker zijn geworden. De technologieën moeten bij gezamenlijke toepassing het theoretisch mogelijk maken om papier en karton te produceren met 75% minder energie / CO2-emissie en moeten in 2028 minimaal op (kleine) industriële schaal geïmplementeerd kunnen worden.

Intussen is een longlist opgesteld van meer dan 500 technologieën die een bijdrage op eigen terrein zouden kunnen leveren aan de doelstelling. Door het bestuur wordt op 31 oktober een selectie gemaakt van de meest beloftevolle CO2-technologieën die we collectief de komende 5 jaar gaan uitwerken. Op 1 november presenteert het bestuur de hoofdlijnen en worden de technologieën door technologieleveranciers, universiteiten en hogescholen toegelicht en voor een deel ook al gedemonstreerd. KCPK lanceert factsheets van de meest relevante technologieën die direct of indirect een significante bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van het energieverbruik en/of de CO2-emissiereductie. In de factsheets wordt onderscheid gemaakt tussen de type stofbereidingen, productgroepen binnen onze industrie en bulk- versus flexibele productie. Verder wordt er een stappenplan voor de verdere ontwikkeling van de meest beloftevolle technologieën voor de komende 3 tot 5 jaar gepresenteerd.


Programma 1 november 2018:

De presentaties zijn te downloaden door op onderstreepte naam/titel te klikken.

9:00-9:30      Ontvangst en registratie

9:30-10:30     Setting the scene
Plenaire sessie waarin de sprekers u meenemen in de wereld van het CO2– en energiebeleid op regionaal, nationaal en Europees niveau en de bijdrage die KCPK aan de toekomstige besparingen gaat leveren.
» Math Jennekens, Directeur R&D Sappi Europe en Voorzitter Bestuur KCPK – Opening en intro
» Gerrit Jan Koopman, Directeur koninklijke VNP – Wat verwacht onze overheid van onze sector op het gebied van Energie en CO2
» René Kort, Directeur Schut Papier en Voorzitter CSF4 – Het einde van de lijmpers in zicht
» Arie Hooimeijer, Directeur KCPK – Atlas 2028, Student Challenge en de CO2-technologievisie
» Michiel Adriaanse, KCPK/Bumaga – Platform Vezelgrondstoffen; Beschikbaarheid en inzet
» Sanne Tiekstra, KCPK/Bumaga – Platform Eindproducten; Materialen en Toepassingen

10:30-11:30     Beurs en pitches
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze   netwerksessie, demonstreren nieuwe technologieën en studenten pitchen hun projecten in het kader van de KCPK Student Challenge Award.

11:30-12:30     Sessie Energiebronnen en Energieconversie
Plenaire sessie waarin de sprekers u hun visie en technologieën presenteren op het gebied van energiebronnen voor de papier– en kartonproductie.
» Job Rosenhart, Adviseur Energie, RVO – Wat doet EZK/RVO voor u op dit dossier?
» Guido Dalessi, CEO Elestor – Waterstof Bromide Flow Batterij
» Marc Marsidi, Onderzoeker, ECN (part of TNO) – Stoomvoorziening en warmtepompen
» André Bechem, Viking Heat engines – HeatBooster (industriële warmtepomp)
» Casper Scheltinga, TimeShift energy storage –  Piekbelastingen opvangen met een “accu”

12:30-13:30     Beurs en lunch
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze netwerksessie. De lunch wordt geserveerd op de beursvloer.

13:30-14:30     Sessie CO2 als grondstof
Plenaire sessie waarin u door verschillende sprekers wordt bijgepraat over mogelijkheden van CO2 als grondstof.
» Eelco Linnert, Director, CarbonOro – CO2 uit uitlaatgassen halen bij 70 graden
» Johan Raap, Lector Biobased Energy, Avans Hogeschool – In plaats van COnaar CH4
» Pol Knops, CEO Green Chemicals – Van CO2 naar CaCO3, CO2 via Olivijn omzetten naar vulstoffen

» Gerard Essing/Coen Weusthuis, SCW Systems – Superkritisch water omzetting van opgeloste stoffen in methaan
» Kirsten Zagt, Bareau – CO2 opslag t.b.v. biogas bij behandelen afvalwater en of slibben

14:30-15:30     Beurs en pitches
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze netwerksessie, demonstreren nieuwe technologieën en studenten pitchen hun projecten in het kader van de KCPK Student Challenge Award.

15:30-16:30     Sessie Reductie energieverbruik in het proces
Plenaire sessie waarin verschillende sprekers mogelijkheden presenteren om energieverbruik in het proces significant te reduceren.
» Math Clumpkens, Techino – Vezelbehandelingstechnologie; Compressierefining en char
» Moreno Jochems, KCPK/Bumaga – Energiebesparing via alternatieve droogwalsconfiguraties
» Egbert Klop, BlueTerra Energy Experts – Stoomrecompressie
» Casper van Wijck, KCPK/Bumaga – Microgolf- en ultrasoon-technologieën
» Ludwin Daal, BlueXPRT – CAPWA, industriële implementatie
» Koen Leeflang, Festo – IoT; Wat betekent digitalisatie voor energie-efficiëntie?

16:30-17:00     Beurs
17:00                 Uitreiking KCPK Student Challenge Award en afsluiting met hapje en drankje


KCPK Jubileum Student Challenge

In het kader van het twintigjarige jubileum is een Student Challenge uitgeschreven voor studenten die in 2017-2018 een project hebben uitgevoerd in het netwerk van KCPK, Bumaga, VNP, papier- en kartonfabrieken en Wereld van Papier. Zij werden uitgenodigd een filmpje van max. 90 seconden in te zenden waarin ze uitleggen wie ze zijn, wat ze gedaan hebben, en wat hun onderzoek in de toekomst kan betekenen voor de papier- en kartonindustrie.

Deelnemers aan de Student Challenge:

Beer Holthuis, Design Academy Eindhoven – 3D papier printen
Casper van Wijck, Hogeschool Rotterdam – Grafeen versterkt materiaal
Coen Analbers & Douwe Sjirk Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen – Organosolv
Daniel Gonzalez, Hogeschool Leiden – Glycix Schuim
Henrike Holwerda, Universiteit Twente – Recyclability
Jelle Derksen, Saxion Hogeschool Enschede – Solid-state infrarood kwaliteitsmeetsysteem
Jelmer Witte, Saxion Hogeschool Enschede – Microgolfdrogen
Joost Preesman, Hogeschool Rotterdam – G2-ontsluitingstechnologie
Kaushik Kadiyala, Universiteit Twente – Upscaling fluid bed reactor
Kendra Rademaker, Universiteit Amsterdam – Microgolf
Mandy van Dijk, Hogeschool Rotterdam – Bio-raffinage
Mark Hendriks, HAN Nijmegen – Pyrolyse
Moreno Jochems, Hogeschool Utrecht – Spray unit
Niels Heij, VHL Leeuwarden – Bio-raffinage
Nienke van Steenderen de Kok, Universiteit Twente – Roadmap Actieve verpakkingen
Rolf Gelpke, Tim de Ruiter & Reint Bramer, Universiteit Twente – CO2-neutraal
Sietse Vlasblom, Hogeschool Rotterdam – Dynamische Papercode
Sunjoo Lee, Design Academy Eindhoven – WavyTales
Suzanne Romeijn, Hogeschool Rotterdam – Glycix op papier
Tijmen Wiegersma, Wageningen UR – Bioraffinage
Tim Ubels, HAN Arnhem – Papercode

 

Aan de hand van de filmpjes of live pitches heeft het KCPK-bestuur op 31 oktober 2018 de winnaar van de juryprijs van €1.000 gekozen; op 1 november 2018 kozen de aanwezigen op de conferentie Atlas 2028, Technologieën en Talenten voor een CO2-arme Papier– en Kartonproductie de winnaar van de publieksprijs van €1.000. Aanvullend werd een extra prijs van €500 voor de beste pitch uitgereikt. Voor wie niet aanwezig kon zijn, de winnaars waren als volgt:

  • Juryprijs: Gedeelde eerste plaats voor Beer Holthuis (3D printen) en Joost Preesman (G2-ontsluitingstechnologie)
  • Publieksprijs: Jelle Derksen (solid-state infrarood kwaliteitsmeetsysteem)
  • Pitchprijs: Kendra Rademaker (microgolf)