Loading…

Netwerk

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om voor dit werkgebied kennis, netwerk en faciliteiten op te bouwen en voor de komende jaren is een verdere uitbouw voorzien. Het internationale netwerk is sterk in ontwikkeling door het voorzitterschap (2016 – 2019) van Sanne Tiekstra van het Europese COST FP1405 netwerk ActInPak dat ruim 200 internationale bedrijven, instituten en universiteiten omvat in 40 landen. Er zijn vaste samenwerkingsverbanden met universiteiten en instituten in Zagreb en Ljubljana en nationaal zijn er vaste samenwerkingen met de o.a. Universiteit Twente en Wageningen en de hogescholen in Den Haag, Den Bosch, Deventer en Arnhem.

In de Papiertuin wordt een installatie gebouwd op pilotschaal om voor oppervlakteafwerking meerdere doserings- en droogprincipes met nieuwe additieven te testen. In 2017 is de basisinstallatie ontworpen en gerealiseerd. In 2018 wordt gewerkt met waterige opbrengst / hoog-consistent / meer component systemen, etc. Voor 2019 is de opbrengst van droge hulpstoffen voorzien en voor 2020 de toepassing van gemengde substraten en van oppervlaktebehandeling met reactieve oppervlakte-additieven.

De activiteiten binnen het Platform Eindproducten worden samen met de KCPK-deelnemers en andere ketenpartners uitgevoerd om zeker te weten dat we de thema’s invullen met activiteiten die voor onze industrie van belang zijn om tot impact te komen. Daarnaast hebben we de ambitie om iedere activiteit die hieronder in het schema te zien is te toetsen middels bedrijfsevaluaties. Deze evaluaties kunnen plaatsvinden tijdens of na afloop van een activiteit/project, maar zijn altijd afhankelijk van bedrijfsdeelname en –financiering. Binnen deze evaluaties kunnen wij, op basis van de opgedane expertise, evalueren hoe de implementeerbaarheid van de verschillende technologieën eruit ziet in uw bedrijf en weten we zeker of het toepasbaar is. Alle activiteiten lopen in ieder geval tot 2019 en in veel gevallen tot 2020, en staan open voor samenwerkingen en nieuwe partners.