Loading…

13 juni 2019: Biomassa-evenement Gelderland

13 juni 2019, 13:00 – 17:00

Thema: optimale inzet biomassa, matchmaking vraag en aanbod

Locatie: Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren

De Provincie Gelderland wil samen met een aantal bedrijvenclusters uit het Gelders Energieakkoord de hoogwaardige toepassing van biomassa stimuleren. Er gebeurt al veel, maar hoe kunnen we lokale biomassa nog beter benutten? Hoe kunnen we tot betere business cases komen, waarbij alle fracties van biomassa optimaal benut worden? Hoe kunnen we vraag en aanbod van biomassa voor hoogwaardige inzet beter bij elkaar brengen? Dat zijn de vragen waar we deze middag op in zijn gegaan.

Doelen voor de middag waren:

 • Kennisoverdracht over (nieuwe) kansen voor beschikbaarheid, hoogwaardige afzet en gebruik van duurzame biomassa
 • Versterken van de samenwerking tussen overheden en bedrijven om  biomassa efficiënter te benutten via economisch aantrekkelijke business cases
 • Bijdragen aan het realiseren van de Gelderse en nationale duurzaamheidsdoelstellingen

Voor wie?:

 • Politiek: Statenleden, wethouders, Omgevingsdiensten Gelderland, Beleidsmedewerkers duurzaamheid van gemeenten
 • Grotere aanbieders van biomassa in de regio; RWS / waterschappen / Staatsbosbeheer / BVOR
 • Afnemers / verwerkers van biomassa
 • Bedrijven en overheden met vraag of interesse in biobased producten en materialen
 • De verschillende relevante clusters in de regio op het gebied van Biomassa

Gezien de structuur van de provincie Gelderland richten we ons vooral op land gebonden biomassa. Belangrijkste bronnen zijn:
– Bosbouw en landschapsbeheer, land- en tuinbouw en veeteelt
– Food en feed productie en verwerking gerelateerde restmaterialen
– Food en feed consumptie gerelateerde afvallen inclusief GFT, waterzuiveringen etc.
– Biomassa recycling (o.a. papier / textiel) gerelateerde reststromen

Uitgangspunt voor het provinciale beleid is de totaal verwaarding van de biomassa voor zo hoogwaardig mogelijk toepassingen. Voor de middag worden voorbeelden gepresenteerd vanuit de volgende bedrijfstakken: farma, food, feed, fibers (papier, textiel, composieten), fertilizers, chemie en voor de rest van de biomassastromen toepassing als energiebron of –drager.

Meer weten? Neem contact op met Arie

Gedetailleerd programma:

13:00 – 14:00 Presentaties Overheid; visie en doelstelling en ervaringen van overheden; Voorzitster Jeannette van Rijsoort, Provincie Gelderland

 • Gedeputeerde Circulaire economie Provincie Gelderland; Kansen voor groene grondstoffen in de circulaire economie
 • Staatsbosbeheer, Wim Bles; 10 jaar ervaring met benutten van gras
 • Waterschap Rijn & IJssel, Coert Petri; Grondstof- en Energiefabriek van de Waterschappen
 • Rijkswaterstaat, Mireille Götz; Samenwerking aanbieders van biomassa voor optimale scheiding aan de bron en biomassa(fractie)aanbod
 • Groot Zevert, Arjan Prinsen; Kunstmestvrije Achterhoek, circulaire mestverwaarding

14:00 – 15:00  Eerste ronde markt; “Wat is er al en wat kunnen we ervan leren?”
Minimaal 50 partijen die hun vraag of aanbod presenteren / demonstreren:  GFT, Snoeihout, Zuiveringsslib, Mest, Papier- en Kartonreststromen, Biomassa en water, Textiel- en Papierrecycling, Biomassa vergassing en vele verschillende toepassingen van biomassa in materialen en producten.
Onderaan deze pagina staat een lijst met toegezegde stands.

15:00 – 16:00 Presentaties “Vraag uit de markt”; voorzitter Arie Hooimeijer KCPK

Agrofood:

 • Gekweekte biomassa; Hennep, benutting van alle delen van de plant voor verschillende toepassingen, Michiel Adriaanse, Bumaga BV
 • Bier productie; benutting van de vaste afvallen en de opgeloste restfracties voor verschillende producten, Lori Goff van Outlander Materials, Beer Matties en Vet & Lazy

Bouw:

 • https://www.biobasedbouwen.nl/producten
 • Flora wood, Klaas Jan Swager, Foreco
 • Biobased wegen met oa afdruipremmers uit zeefgoed; Erik Pijlman, KNN
 • Circulaire biobased en biodegradeerbare thermoset materialen; Wridzer Bakker, Plantics, Arnhem

Maakindustrie:

 • Voorbehandeling van biomassa voor toepassingen zoals bijvoorbeeld de bouw; Annewil Hooijer, Groene Waarden BV
 • Gebruik van alternatieve grondstoffen zoals cacaodoppen, jeans, gras voor papier en karton
 • Om een plant te telen, heb je geen plastic nodig. De ontwikkeling van een teeltpot van biomassa; Laura van der Schoor, WP Trading

Biomassa consumenten reststromen:

 • Frituurvet als basis voor biokerosine; Paul Sinnige, RVO / Ministerie I&M mede namens SkyNRG
 • Suikervrije fudge om diabetesprobleem op te lossen; Rob Spannenburg, Roberto’s
 • Verwerken van schapenvachten uit natuurbeheer tot geluiddempende interieurproducten; Martine Groenewegen, De Klik

Afsluitende presentatie “rol van de biomassa in de Energietransitie en Bio-Economie” door Hayo Canter Cremers, voorzitter Biomassatafel GEA.

16:00 – 17:00   Tweede ronde “geleide” markt; Wat is er nog aan onbenut biomassa potentieel en wat is de marktvraag?  Onder leiding van Frans Feil, Bio-Energie cluster Oost-Nederland

Bevestigde marktdeelnemers:
Materiaalplatforms:
– Omlab
– metbiomassagoedopweg.nl
– Zilverberg Advies
– Borgman Beheer Advies
Biomassastromen:
– Miscanthus
– Codi
– De Groene Waarden
– Gelderse Natuur- en Milieufederatie
– De Groene Kolenboer
Verwerkingstechnologie:
– Bumaga, Papierproeftuin
– Chardon Engineering
– MPD Groene Energie
– Better be Green; Cellulogic
– Waterschap Rijn en IJssel
Producten:
– Plantics
– WPT Biobased
– Outlander Materials
– Bricks, Natural Soil Improvement
– EcosystemKickstarter
– Foreco
– Bioliquid
– Seedscope Insight BV
– Roberto’s
– Opiliones