Loading…

2-10-2018: Workshop Design for Recycling

Workshop: Design for Recycling
2 oktober 2018, 13:00 – 15:30
Locatie: Kenniscentrum Papier en Karton, IJsselburcht 3, Arnhem

 

Tijdens het recycleren van papieren en kartonnen verpakkingen worden toenemende problemen geconstateerd, die hun oorsprong vinden in onder andere de ontwerpfase. Keuzes die tijdens de ontwerpfase worden gemaakt bepalen in grote mate de recycleerbaarheid van deze verpakkingen. Steeds meer verpakkingsproducenten worden zich daarvan bewust, maar missen concrete richtlijnen om hierop in te spelen. Om verpakkingsproducenten goed advies te kunnen geven doet Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) samen met Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) een studie naar ‘Design for Recycling’. Doel van deze studie is het concretiseren van de richtlijnen voor het vergroten van de recycleerbaarheid van verpakkingen van papier, karton en laminaten.

Om draagvlak binnen de papier- en kartonsector te creëren, organiseert KCPK de workshop ‘Design for Recycling’. Tijdens deze workshop wordt een ‘standaardmethode’ voorgesteld waarmee, voorafgaand aan het recyclingproces, de kwaliteit van grondstoffen (oudpapier) getest kan worden. Deze ‘standaardmethode’ zal gebaseerd zijn op reeds aanwezige methodes die al dan niet worden toegepast. Graag ontvangt KCPK tijdens de workshop feedback van de aanwezigen op deze methode, om op die manier samen tot een geschikte standaardmethode te komen. Na afloop van de workshop zal de methode ter goedkeuring met de aanwezigen worden gedeeld. Door middel van de workshop hoopt KCPK draagvlak te creëren binnen de papier- en kartonsector voor de op te stellen richtlijnen. De richtlijnen zullen verpakkingsproducenten vervolgens in staat stellen de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te vergroten en daarmee zal de kwaliteit van de grondstoffen voor het recycling proces worden verhoogd.

Programma:
13.00-13.15          Introductie ‘Design for Recycling’ – Karen van de Stadt, KIDV
13.15-13.30          Definities rondom recycling – Henrike Holwerda, KCPK/Bumaga
13.30-13.45          Recycling uitdagingen en standaardmethode – Michiel Adriaanse, KCPK/Bumaga
13.45-14.00          Ervaringen SCA Hygiene Products – Netanja van Baalen, KCPK/Bumaga
14.00-14.45          Discussie in kleinere groepen
15.45-15.15          Pauze
15.15-15.30          Afsluiting en vervolg – Henrike Holwerda, KCPK/Bumaga

Aanmelden:
Aanmelden voor deze workshop kan tot vrijdag 28 september 2018 bij Henrike Holwerda