Loading…

13 juni 2019: Vezelgrondstoffenplatform

Op donderdag 13 juni 2019 zal in de ochtend de volgende bijeenkomst plaatsvinden van het platform Vezelgrondstoffen. Het thema van deze bijeenkomst is midden en betere soorten oudpapier. De bijeenkomst wordt rondom het thema recyclebaarheid gecombineerd met de bijeenkomst van het platform Eindproducten.

Agenda
– Vezelgrondstoffen ‘Midden en betere soorten oudpapier’
Afgelopen jaren staat met name de beschikbaarheid van deze 2 groepen (witte) grondstoffen sterk onder druk. Niet in de laatste plaats vanwege de sterk teruglopende productie van ‘wit’gebaseerde producten terwijl de vraag naar deze oudpapiersoorten toe lijkt te nemen. We zullen in de bijeenkomst stil staan bij de huidige volumes van voornoemde soorten maar ook die welke we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Daarnaast tonen we initiatieven die verderop in de keten plaatsvinden en invloed hebben op de volumes, kwaliteit en herverwerkbaarheid van deze oudpapiersoorten alsmede wat de impact is binnen onze industrie. Een ander thema dat aan bod komt zijn de zogenaamde pulpsubstituten; vervangers van verse vezels, maar dan gebaseerd op oudpapier.

– Recyclebaarheidsuitdagingen van oudpapier
Nederland is nog steeds koploper inzameling en hergebruik van oudpapier met resultaten die fors hoger liggen dan overheidsdoelstellingen en ons omringende landen. Ondanks dat, zien we mogelijkheden om de oudpapierkringlopen nog verder te sluiten. Dat betekent veelal dat stromen die voorheen als ‘niet recyclebaar’ werden gecategoriseerd onder aangepaste condities tóch verwerkbaar blijken (en inmiddels worden). Veelal betreft dit ‘producten met iets’; een barrière die het product een extra functionaliteit geeft maar voor herverwerking een aanpassing vergen ten opzichte verwerkingsprocessen voor reguliere soorten oudpapier. Samen met het platform Eindproducten voeren we een open discussie over de impact van deze marktontwikkeling op het hoogstaande hergebruik van oudpapier in ons land. Deze sessie wordt ingeleid door een presentatie door Henrike Holwerda (KCPK) over Recylability (Wat is nodig om voor deze nieuwe papierproducten de kringloop te sluiten?) en Design for recycling (Wat zijn de do’s en don’ts voor het ontwerpen van herverwerkbare producten?).

Aanmelden kan door contact op te nemen met Michiel.