Loading…

KENNISCENTRUM PAPIER EN KARTON

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis. De activiteiten van KCPK worden gedaan vanuit drie werkgebieden, ieder met een heldere focus en groot industrieel belang, gericht op de twee grootste kostenposten in papierproductie en de toegevoegde waarde van de producten. Deze werkgebieden worden ingevuld aan de hand van de behoeften in de industrie.

Werkgebieden

Vezelgrondstoffen

Binnen dit programma is er extra aandacht voor toekomstige beschikbaarheid van grondstoffen en de te verwachten ontwikkelingen in de kwaliteit van grondstoffen.

 

Technologie & Procesvoering

Technologie & Procesvoering is voornamelijk bezig met het optimaliseren van het productieproces en de verbetering van de energieprestatie.

Eindproducten

Het programma Eindproducten beslaat het gedeelte van de keten vanaf het moment dat de fabrieken papier en karton hebben geproduceerd.

Werkwijze

Scannen

KCPK beschikt over een breed (inter)nationaal netwerk van academische
instellingen en onderzoeksinstituten en heeft zo zicht op
langetermijnontwikkelingen die van belang zijn voor onze sector.

Scouten

KCPK vult haar kennis aan door het scouten van externe technologische
ontwikkelingen bij bedrijven, ook buiten de papier- en kartonsector en ontsluit
relevante technologieën op verschillende gebieden.

Studie

KCPK werkt aan de hand van jaarplannen per werkgebied: vezelgrondstoffen, technologie & procesvoering en eindproducten. Die worden ieder jaar opgesteld op basis van gescoute technologie en gescande ontwikkelingen en de behoeften van de sector. Aan de hand hiervan worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Samenwerken

In de praktijk spelen vijf platforms een cruciale rol in de samenwerking
met papier- en kartonbedrijven: Platform Vezelgrondstoffen, Platform Technologie & Procesvoering, Platform Eindproducten, Platform Water en Platform Technische Dienst.

Volg ons ook op: