Vezelgrondstoffen

De grondstoftechnologie is de grootste activiteit van het Kenniscentrum.

Binnen dit programma is er extra aandacht voor toekomstige beschikbaarheid van grondstoffen en de te verwachten ontwikkelingen in de kwaliteit van grondstoffen. Het streven is om papierhergebruik mogelijk te maken met een maximaal hergebruik van zowel de niet-recyclebare als de niet-papierfractie uit oudpapier. In dit programma wordt de combinatie van fundamenteel onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratie en implementaties gehandhaafd.

 

Binnen "Grondstoffen" wordt er vanuit 3 lijnen gewerkt:

Garantstelling beschikbaarheid grondstoffen
Efficiënte inzet van grondstoffen
Efficiënte en bewuste vezelbewerking

 

Bij de Garantstelling beschikbaarheid van grondstoffen wordt er gekeken naar hoe de toekomstige grondstofvoorziening en -kwaliteit zekergesteld kan worden. Dit gebeurt via ontwikkeling van isolatie- en fractioneertechnologieën. Deze technologieën worden via proefinstallaties getest. Bij de Efficiënte inzet van grondstoffen wordt er uitgegaan van 'Fit for Purpose': de grondstoffen moeten passen bij de gewenste productkwaliteit en een laag energieverbruik. Ook wordt nagegaan hoe de vezelbevattende reststromen volledig benut kunnen gaan worden. Efficiënte en bewuste vezelbewerking betreft het management van de stofbereiding en nieuwe individuele procesunits. Belangrijk hierbij is de reductie van energieverbruik en vezelbeschadigingen. Door een sterk verhoogde interesse voor biomassa in andere sectoren worden grondstoffen voor de Papier- en Kartonindustrie schaarser en duurder. Hierdoor zal biomassa in de toekomst vollediger en efficiënter moeten worden benut.

Tevens zal er meer waarde gehaald moeten worden uit de biomassa zodat reststromen producten worden. Door meer samenwerking in de biomassa benutting zal dit gerealiseerd gaan worden.

 

Doe mee met alternatieve vezels voor papier

Nieuwe grondstoffen voor papier en karton openen deuren naar nieuwe producten en toepassingen en bieden mogelijkheden om lokale kringlopen te sluiten. Dat is één van de manieren waarop de Nederlandse papier- en kartonsector werkt aan een duurzame, natuurlijke en circulaire economie. 


Bent u leverancier van potentiële nieuwe grondstoffen? Heeft u ideeën welk materiaal geschikt is voor de productie van papier en karton? Of bent u geïnteresseerd in lokale vezels in uw papier- en kartonproducten? Bezoek dan http://vnp.nl/innovatie/grondstoffen/ voor meer informatie en neem contact op!

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.