Werkgebied

Het programma Productie en Energie richt zich vooral op de productie en de productieprocessen van de papier- en kartonindustrie. Vanaf pulp tot de vorming van het blad, via het persen en drogen tot aan de nabewerking van het product. Vanuit productie en energie ondersteunen we de sector om met een verschuivende productmix en verschuivingen in de grondstofmarkten toch zo efficiënt mogelijk te produceren met zo min mogelijk verliezen.

Om de concurrentiepositie te behouden is het noodzakelijk om continu te blijven ontwikkelen en te verbeteren. In lijn met het initiatief voor Creating Sustainable Fibre Solutions (CSF) van de VNP zetten we vanuit het Kenniscentrum Papier en Karton in op een reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

De voor de papier- en kartonsector specifieke R&D wordt door KCPK zelf geïnitieerd. Voor de sector overstijgende ontwikkelingen wordt er aansluiting gezocht bij andere initiatieven en onderzoeksinstituten. Er is ook samenwerking met de toeleveranciers van “bewezen” technologie (zoals voor meet- en regelsystemen) voor innovatieve toepassingen binnen de industrie. Door de aard van de werkzaamheden op het gebied van Productie en Energie wordt er binnen de projecten actief samengewerkt met de leden zodat de kennis direct geborgd wordt. Het werkgebied van het programma richt zich voornamelijk op de papiermachine en het warmtegebruik. Hierin zijn een tweetal thema’s gedefinieerd:

  • Warmtehuishouding is het thema waarin drogen, warmte-integratie en de energievoorziening een rol hebben om tot een optimaal warmtegebruik te komen. Drogen is het meest energie-intensieve procesonderdeel in het productieproces. Door bij de bron te beginnen kan effectief een grotere reductie bereikt worden die doorwerkt over de gehele keten. Voor warmte-integratie gaat om het koppelen van warmtebronnen en de warmtegebruikers om zo het specifiek en netto-warmtegebruik te minimaliseren. In het totaal beeld hoort ook een passende, efficiënte en flexibele energievoorziening.
  • Efficiënte procesvoering is een integraal thema dat een sterke overlap heeft met de andere werkgebieden. Hierin worden gewerkt aan procesinnovaties om nieuwe grondstoffen te kunnen verwerken, minder materiaalverlies en om efficiënt en flexibel nieuwe producten te kunnen maken. Toepassing van meet- en regeltechniek  heeft hierin een ondersteunende rol omdat hiermee online inzicht in proces- en productparameters wordt verkregen.


De activiteiten van het werkgebied zijn doorlopend. In projectvorm wordt er invulling gegeven aan specifieke onderwerpen.Voor de projecten zie de navigatiebalk.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit programma of wilt u informatie of rapporten van een project, mail dan naar l.devries@kcpk.nl.

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.