Routekaarten

De visie van de papier- en kartonindustrie is verwoordt in de Routekaart VNP. Hierin zijn de hoofdlijnen voor de sector de komende tijd weergegeven. Een specifiekere uitwerking hiervan is het het sectormeerjarenplan. Beide zijn te vinden op de website van de VNP via de volgende link.

Voor het werkgebied van Productie en Energie is samen met de sector de Roadmap Warmtehuishouding opgesteld aan het einde van het Transitiehuis halverwege de Energie Transitie Papierketen.

Roadmap nieuwe stijl

Korte beschrijving van de thema's

Verlagen verdamplast - Driekwart van het warmte gebruik in de sector hangt samen met het drogen van papier en karton. Door aan de voorkant van het proces actief te werken aan het verminderen van de hoeveelheid te verdampen water verlaagt dit het warmtegebruik aanzienlijk voor het gehele proces.

Effectiever te drogen - Een beter inzicht in het droogproces draagt bij aan een verdere optimalisatie van de huidige droogpartij. Daarmee neemt ook de controle toe op het droogproces waarmee er nog efficiënter geproduceerd kan worden.

Optimalisatie warmte-integratie - Warmte-integratie is een manier om de processen dusdanig met elkaar te verbinden dat er een optimale warmte-cascadering plaatsvindt. Door slim gebruik te maken van restwarmte op verschillende niveaus is er nog slechts ‘verse’ warmte nodig voor de primaire processen.

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.