Projecten

Het werkgebied van het programma richt zich voornamelijk op de papiermachine en het warmtegebruik. Hierin zijn een tweetal thema’s gedefinieerd: warmtehuishouding en efficiënte procesvoering.

Warmtehuishouding

 • CapWa - Damp en energieterugwinning middels innovatieve membranen
 • Hyacint - Hybride warmtepomp
 • Mechanische DampRecompressie - Haalbaarheidsonderzoek naar de technische inzet van MDR
 • Hot Paper - Papier maken bij hoge temperaturen
 • WHITE - Studie naar verbetering van de warmte-integratie
 • SED Pilot - Droogproces en luchthuishouding inzichtelijk
 • Warmteopslag - Technieken en toepassingen voor warmtebuffering
 • Ultradiepe Geothermie - Vooronderzoek inzet van ultradiepe geothermie binnen de industrie
 • Biogas 24/7 - De papier en kartonindustrie als afnemer van biogas

 

Efficiënte procesvoering

 • Briljant - Droge veredeling, papier maken met minder water
 • Inzicht 1.0 - Inzicht verkrijgen in de samenhang van procesparameters
 • Inzicht 2.0 - De basis leggen voor systematische optimalisatie

In het kader van de Energietransitie Papierketen zijn ter ondersteuning van de Routekaarten meer studies uitgevoerd door KCPK. Voor Productie en Energie zijn deze veelal benoemd in het VNP Transitiehuis programma "Energy Neutral Paper" waarvan u de rapportages kunt vinden via de volgende link: Energy Neutral Paper.
Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.