Loading…

1-11-2018: Jubileumbijeenkomst Atlas 2028


We vieren ons twintigjarig bestaan op 1 november 2018 tijdens het evenement Atlas 2028: Technologieën en talenten voor een CO2-arme papier– en kartonproductie.

Sinds de start van KCPK in 1998 is energie steeds een van de centrale thema’s geweest. Begin 2017 heeft het bestuur de positionering voor de komende jaren vastgesteld en daarin is energie nog de cruciale indicator voor het beoordelen van het nieuwe werkgebied Technologie en procesvoering. Het klimaatakkoord van Parijs laat zich intussen op vele terreinen al gelden. Ondanks de lange termijn van de doelstellingen zijn er nu, ruim 2 jaar na het sluiten van het wereldwijde akkoord, al volop veranderingen zichtbaar in ons eigen land:

  • Het energieakkoord wordt niet opgevolgd door het energieakkoord 2.0 maar door een klimaatakkoord;
  • De nationale taakstellingen zijn verscherpt, moeten op veel kortere termijn al worden gerealiseerd en verschuiven van energie naar vermijden van CO2-emissie.
  • De CO2-prijs is sinds Parijs gestegen van 5 €/ton naar 22 €/ton en is dus al hoger dan de prijs van 18 €/ton die het kabinet verplicht stelt voor 2020 voor de energiemaatschappijen.

Dit betekent dat we als industrie onze keuzes voor in te zetten technologieën en onze manier van procesvoering moeten herzien. Het KCPK-bestuur heeft voor dit jaar een aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het project Atlas 2028 om een overzicht op te stellen van (potentieel) toepasbare technologieën binnen de poorten van onze eigen fabrieken die bij kunnen dragen aan een CO2-emissiereductie. Het gaat om reeds beschikbare technologieën die bijvoorbeeld in andere industrietakken zich al bewezen hebben, om wezenlijk nieuwe technieken, maar ook om technieken die al langer beschikbaar zijn en die nu, vanwege de verschuiving naar CO2 als indicator, veel aantrekkelijker zijn geworden. De technologieën moeten bij gezamenlijke toepassing het theoretisch mogelijk maken om papier en karton te produceren met 75% minder energie / CO2-emissie en moeten in 2028 minimaal op (kleine) industriële schaal geïmplementeerd kunnen worden.

Intussen is een longlist opgesteld van meer dan 500 technologieën die een bijdrage op eigen te

rrein zouden kunnen leveren aan de doelstelling. Door het bestuur wordt op 31 oktober een selectie gemaakt van de meest beloftevolle CO2-technologieën die we collectief de komende 5 jaar gaan uitwerken. Op 1 november presenteert het bestuur de hoofdlijnen en worden de technologieën door technologieleveranciers, universiteiten en hogescholen toegelicht en voor een deel ook al gedemonstreerd. KCPK lanceert factsheets van de meest relevante technologieën die direct of indirect een significante bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van het energieverbruik en/of de CO2-emissiereductie. In de factsheets wordt onderscheid gemaakt tussen de type stofbereidingen, productgroepen binnen onze industrie en bulk- versus flexibele productie. Verder wordt er een stappenplan voor de verdere ontwikkeling van de meest beloftevolle technologieën voor de komende 3 tot 5 jaar gepresenteerd.


Programma 1 november 2018:

9:00-9:30      Ontvangst en registratie

9:30-10:45     Setting the scene (Engelstalig)
Plenaire sessie waarin de sprekers u meenemen in de wereld van het CO2– en energiebeleid op regionaal, nationaal en Europees niveau en de bijdrage die KCPK aan de toekomstige besparingen gaat leveren.
Bevestigde sprekers in deze sessie:
– Math Jennekens, Voorzitter Bestuur KCPK en Directeur Sappi R&D – opening
– Gerrit Jan Koopman, Directeur VNP – Wat verwacht onze overheid van onze sector?
– Arie Hooimeijer, Directeur KCPK – The answer my friend is blowing in the wind; inclusief introductie Student Challenge en de CO2-technologievisie.

10:45-11:30     Beurs en pitches
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze   netwerksessie, demonstreren nieuwe technologieën en studenten pitchen hun projecten in het kader van de KCPK Student Challenge Award.

11:30-12:30     Sessie Energiebronnen en Energieconversie
Plenaire sessie waarin de sprekers u hun visie en technologieën presenteren op het gebied van energiebronnen voor de papier– en kartonproductie.
Bevestigde sprekers in deze sessie:
–  Job Rosenhart, Adviseur Energie, RVO – Wat doet EZK/RVO voor u op dit dossier?
– Marc Marsidi, Onderzoeker, ECN (part of TNO) – Stoomvoorziening en warmtepompen

12:30-13:30     Beurs en lunch
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze netwerksessie. De lunch wordt geserveerd op de beursvloer.

13:30-14:30     Sessie CO2 als grondstof
Plenaire sessie waarin u door verschillende sprekers wordt bijgepraat over mogelijkheden van CO2 als grondstof.
Bevestigde sprekers in deze sessie:
–  Pol Knops, Green Chemicals – Van COnaar CaCO3, CO2 via Olivijn omzetten naar vulstoffen
– Johan Raap, Lector Biobased Energy, Avans Hogeschool – In plaats van CO2 naar CH4

14:30-15:15     Beurs en pitches
Kennis– en technologieleveranciers presenteren zich tijdens deze netwerksessie, demonstreren nieuwe technologieën en studenten pitchen hun projecten in het kader van de KCPK Student Challenge Award.

15:15-16:30     Sessie Energieverbruik
Plenaire sessie waarin verschillende sprekers mogelijkheden presenteren om energieverbruik in het proces significant te reduceren.
Bevestigde sprekers in deze sessie:
–  Math Clumpkens, Techino – Compressierefining
– Moreno Jochems, KCPK/Bumaga – Energiebesparing via alternatieve droogwalsconfiguraties
– René Kort, Directeur Schut Papier en Voorzitter CSF4 – Het einde van de lijmpers in zicht?
– Rob Vos, Senior Energy, Drying and Process Engineer, Huhtamaki – Warmtepompen en Thermische en Mechanische Damprecompressie
– Casper van Wijck, KCPK/Bumaga – Microgolf- en ultrasoondrogen
– Ludwin Daal, BlueXPRT – CAPWA, industriële implementatie
– Koen Leeflang, Festo – IoT; Wat betekent digitalisatie voor energie-efficiëntie?

16:30-17:30     Beurs en uitreiking KCPK Student Challenge Award


Aanmelden kan tot vrijdag 26 oktober via
info@kcpk.nl 

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor medewerkers van de deelnemers van het Kenniscentrum Papier en Karton en voor genodigden.

Tot ziens op 1 november!


KCPK Jubileum Student Challenge

In het kader van het twintigjarige jubileum van KCPK is een Student Challenge uitgeschreven voor studenten die in 2017-2018 een project hebben uitgevoerd in het netwerk van KCPK, Bumaga, VNP, papier- en kartonfabrieken en Wereld van Papier. Zij worden uitgenodigd een filmpje van 60 tot 90 seconden in te zenden waarin ze uitleggen wie ze zijn, wat ze gedaan hebben, en wat hun onderzoek in de toekomst kan betekenen voor de papier- en kartonindustrie.

Aan de hand van de filmpjes of pitches kiest het KCPK-bestuur op 31 oktober 2018 de winnaar van de juryprijs van €1.000; op 1 november 2018 kiezen de deelnemers van de conferentie Atlas 2028, Technologieën en Talenten voor een CO2-arme Papier– en Kartonproductie de winnaar van de publieksprijs van €1.000. De extra prijs van €500 voor de beste pitch wordt dan ook uitgereikt. De prijzen worden uitgereikt op 1 november om 17.00 uur.

Meer informatie is hier te vinden.