Loading…

Projecten

HoPPa! – Hoge Prestatie Papier

MIT HoPPa! is een samenwerkingsproject tussen Stichting Kenniscentrum Papier en Karton, Natuurlijk Kapitaal Ontwikkelingsmaatschappij Gelderland, Innovatiecentrum Kunststoffen. Gezamenlijk streven deze partijen ernaar een aantal nieuwe papier- en kartonsoorten te ontwikkelen met unieke eigenschappen en een goede recyclebaarheid danwel biologische afbreekbaarheid door het toepassen van een aantal veelbelovende nieuwe biobased hulpstoffen als impregnatiemiddel of oppervlakte-afwerking in combinatie met nieuwe verwerkingsprocessen voor het aanbrengen en drogen of activeren van deze hulpstoffen.

De nieuwe papier- en kartonsoorten die dit project oplevert kunnen op den duur in verschillende toepassingen fossiel-gebaseerde materialen gaan vervangen en de ketens waarin ze gaan opereren naar een hoger niveau van circulariteit tillen doordat de nieuwe materialen beter te recyclen zijn en vervuiling van afvalstromen vermindert.

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. De hierboven genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op www.op-oost.eu 

 

 

BioActiveMaterials

BioActiveMaterials aims to substitute and improve the functionalities of conventional, fossil based food packaging materials by bio-based multilayer structures, providing suitable oxygen, water vapour and mineral oil barrier as well as antioxidant and antimicrobial properties. This is done by material research as well as the generation of business cases and feasibility studies. The project combines requirements of the entire packaging value chain to assure the possibility of implementation and exploitation of the newly developed bio-based packaging materials.