Loading…

Projecten

HOPPA!
MIT HoPPa! (Hoge Prestatie Papier) is een samenwerkingsproject tussen Stichting Kenniscentrum Papier en Karton, Natuurlijk Kapitaal Ontwikkelingsmaatschappij Gelderland, Innovatiecentrum Kunststoffen. Gezamenlijk streven deze partijen ernaar een aantal nieuwe papier- en kartonsoorten te ontwikkelen met unieke eigenschappen en een goede recyclebaarheid danwel biologische afbreekbaarheid door het toepassen van een aantal veelbelovende nieuwe biobased hulpstoffen als impregnatiemiddel of oppervlakte-afwerking in combinatie met nieuwe verwerkingsprocessen voor het aanbrengen en drogen of activeren van deze hulpstoffen.

De nieuwe papier- en kartonsoorten die dit project oplevert kunnen op den duur in verschillende toepassingen fossiel-gebaseerde materialen gaan vervangen en de ketens waarin ze gaan opereren naar een hoger niveau van circulariteit tillen doordat de nieuwe materialen beter te recyclen zijn en vervuiling van afvalstromen vermindert.

MIT HoPPa! ontvangt subsidie uit het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland; een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland dat werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.