Transitiehuis-studies beschikbaar

KCPK heeft acht haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Die studies tonen aan waar de kansen en bedreigingen precies liggen voor de Nederlandse papier- en kartonindustrie om de Transitiehuis programma doelen te bereiken.

-De bouwstenen voor de energietransitie in de Nederlandse papier- en kartonindustrie-

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft zich in 2004 vastgelegd tot het halveren van zijn energieverbruik per eindproduct. Om aan deze energietransitie vorm te geven is het Transitiehuis opgericht, bestaande uit een groep van toegewijde mensen om een strategie te bedenken en uit te voeren, die zal leiden tot het halen van de genoemde doelstelling. Een onderdeel van de activiteiten is het uitvoeren van haalbaarheidsstudies die aantonen waar de kansen en bedreigingen precies liggen voor de Nederlandse papier- en kartonindustrie. Deze haalbaarheidsstudies bestrijken een zeer breed vlak, van grondstoffen tot eindproducten (het zogenaamde multiple input en multiple output -MIMO- concept), van energie tot regelgeving, van fabriek tot beleidsmaker. Voor meer informatie en de resultaten van de afzonderlijke studies, klik hier.

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.