Informatie:
27-09-2016
KCPK, Ijsselburcht 3, Arnhem

Vezelgrondstoffenplatform bijeenkomst

Er staat een drietal onderwerpen op de agenda, die elk met Energie- en Materiaalbesparing samenhangen. We staan stil bij uitkomsten van lopende en afgeronde projecten, nieuwe ontwikkelingen en projectideeën.

Grondstofvoorziening: Eén van de pijlers van de CSF innovatie agenda van de VNP wordt gevormd door de "Grondstoffen van de Toekomst". Op dit moment worden binnen de industrie verschillende alternatieve grondstoffen ingezet, waaronder natuurgras en tuinbouwloof. Ontsluiting en inzet van een aantal andere gewassen is in ontwikkeling. We zullen stil staan bij enkele nieuwe ontwikkelingen en projecten, waaronder de SuperHeated Steam ontsluiting van Miscanthus, raffinage van Riet en valorisatie van citrusschillen. Ook zullen we de resultaten schetsen van het icoonteam Grondstoffen van de Toekomst, waarin de niet-technische aspecten van de toepassing centraal staan.

Efficiënte vezelbehandeling: Hierin kijken we naar het reduceren van verliezen, zowel aan de energie kant als aan de "afval" kant. Met de ontwikkeling van de Compressierefiner zijn recent weer forse stappen gezet; de pilotmachine evenaart de succesvolle labmachine in resultaat en energieverbruik. Hiervan wordt een update gegeven en een vooruitblik gedaan.

Zijstroomverwaarding: Rond de valorisatie van zijstromen loopt een aantal projecten binnen KCPK. Hierin wordt gewerkt aan het terugwinnen van waardevolle componenten uit zijstromen of worden nieuwe producten hieruit ontwikkeld (bijvoorbeeld composieten of bio-olie). In 2011 heeft KCPK in opdracht van CEPI een overzicht gemaakt van valorisatieroutes voor zijstromen, gepubliceer onder de naam "Maximum value from Paper for Recycling". Recent is hiervan een update geschreven en is een aanvullende webapplicatie ontwikkeld, welke beiden tijdens CEPI's European Paper Week in november 2016 gepubliceerd worden. Van beiden wordt een preview gegeven.    

Grondstofvoorziening

Zijstroomverwaarding

Efficiënte vezelbehandeling

Nieuwe initiatieven en diverse onderwerpen 

PeelPioneers

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.