Informatie:
07-12-2017
Fletcher Hotel Doorwerth
Vezelgrondstoffen, Eindproducten

Masterclass Ultracellulose | The power of nano

Afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van nano- en microcellulose een enorme vlucht genomen. Het verrijzen van productiefaciliteiten toont aan dat naast het vele onderzoek dat nog plaats vindt, het laboratoriumniveau inmiddels is ontstegen. Toepassingen die al bestaan bevinden zich in verf- en laksystemen, voedings- en farma-industrie, composieten, agro, bouw en elctronica. Daarin vervult de nano- en microcellulose een rol als reologie-middel, suspensiestabilisator, drager van actieve stoffen en versterker van materiaal terwijl toepassing ervan producten ook juist flexibel kan maken.

Binnen de papier- en kartonindustrie wordt het onder andere aangewend als retentiemiddel en om de sterkte van het product fors te verhogen, hetgeen kan resulteren in een gewichtsreductie of een ongeëvenaarde productprestatie. Bij de verwerking van papier wordt het toegepast in coatings en films waarmee papier nieuwe eigenschappen meegegeven kunnen worden in de vorm van barrière-eigenschappen, oppervlakte-eigenschappen, transparantie en het iriserende kleureneffect. Door meer inzicht te krijgen in de eigenschappen en verwerkingswijzen, kunnen wellicht tijdens de papierproductie al meer eigenschappen ingebouwd worden waar tijdens de nabewerking op voortgebouwd kan worden.

Tijdens deze Masterclass wordt door vooraanstaande binnen- en buitenlandse experts ingegaan op deze ultravorm van cellulose waarin de toepassingen centraal zullen staan. Naast de implementaties wordt ook geschetst wat de richtingen zijn in plaatsvindend onderzoek. De aanwezige experts zullen tijdens hun bijdrage graag ingaan op ideeën en vragen van deelnemers.

Programma:

 

Aanmelden* voor deelname kan door eenvoudig een mail te sturen aan één van de contactpersonen (zie rechts).

* Deelnamekosten zijn € 95 (excl. btw). De bijeenkomst is echter gratis toegankelijk voor alle medewerkers van de leden van het Kenniscentrum Papier en Karton.

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.