Algemeen

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis.


Het gebruik van papier en karton verandert sterk en blijft wereldwijd ook de komende jaren groeien, maar groei verschilt per continent en per productgroep. Nederlandse bedrijven hebben de toekomst in specialisatie en innovatie en business development worden steeds belangrijker. MKB-toeleveranciers en -afnemers spelen een cruciale rol bij (markt)implementatie van innovaties. Grondstof- en productieflexibiliteit zijn cruciaal in combinatie met producten met hogere toegevoegde waarde.

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft als strategie om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur en netwerken om deze optimaal te verbinden met andere industrieën. De integratie van fundamenteel onderzoek, technologie- en productontwikkeling, procesintegratie en -optimalisatie worden hierbij toegepast. Implementatie gebeurt op vier niveaus; directie, productie, technologen en industriële R&D.

Onze missie is innoveren vóór en in samenwerking mét de Nederlandse papier- en kartonindustrie, met als lange termijn doel bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse papier- en kartonindustrie via kennis en innovatie en inspelend op veranderende randvoorwaarden zoals beleid, wet- en regelgeving en infrastructuur.

Er zijn slechts 3 programma's, ieder met een heldere focus en groot industrieel belang, gericht op de twee grootste productiekostenposten en de toegevoegde waarde van de producten.

Werkgebieden KCPK

 

 

Het Plone® CMS - Open Source Web Content Management Systeem by is © 2000-${current_year} door de ${plonefoundation} et al.